ABOUT

Striving for Leadership and Sustainability

SPEAKERS

Gaurav Agarwal (Tata)
Gaurav Agarwal (Gamezop)
Sandeep Alur
Siddhartha Anand
Maria Anselmi
Ravi Arora
Kumaar Bagrodia
Pulkit Baldev
Tammy Ben-Haim
Ravi Bhola
Jonas Brunschwig
Satya Chakravarthy
Saraswati Chandra
Deepanwita Chattopadhyay
Amitabh Chaudhry
Woosuk Kenneth Choi
Vishal Chopra
Naganand Doraswamy
Srinivasan Dwarakanath
David Glazer
Prashant Gokhale
Ashish Gupta
Pankaj Gupta
Sanjeev Gupta
Vivek Gupta
Renju Harikumar
Anandi Iyer
Mitesh Jain
Shivi Jain
Aishwarya Jaishankar
Sujit John
Derick Jose
Jose Jacob Kalayil
Pascal Kaufmann
Yatin Kavishwar
Manuj Khurana
Katy Knight
Nilesh Kothari
Vishal Krishna
Rishikesha T. Krishnan
Sanjay Krishnan
Nakul Kukar
Sumit Kumar
Vinod ML Kumar
Nikhil Kurele
Francisque Lebrunie
Yossi Levi
Geraldine Lüdi
Leela Maitreyi
Geetha Manjunath
Ben Mathias
Nidhi Mathur
Ankit Mehta
Yaacov Michlin
Raja Mukherjee
Florin Müller
Noa Muzzafi
B V Naidu
Manu Nair
Peter Nguyen
Yasuhiro Nose
Madan Padaki
Mohandas Pai
Pranav Pai
Pratik Pal
Salil Pitale
Rajashree R
Raghuveer B K
Madanmohan Rao
Sanjana Rao
Shruthi Rao
Sudhir Rao
Gadhadar Reddy
Miriam Reiner
Rohit M A
Paul Saffo
Ishan Sahgal
Dattatri Salagame
Amitabh Saran
Prasanta Sarkar
Guruprakash Sastry
Eli Schwartz
Aruna Schwarz
Saj Sekhon
Chinnu Senthilkumar
Sanjith Shetty
Shreyas Shibulal
Ram Shoshan
Kunal Shrivastava
Vipul Singh
Akshay V. Singhal
Claude Smadja
Yaël Smadja
Patricia Sosrodjojo
Vivek Srivatsa
Ezhil Subbian
T C Meenakshi Sundaram
David Suter
Winslow Taub
Ekta Tibrewal
Dheeraj Tiwari
Yuvraj Tomar
Denis Tudor
Ganapathy Venugopal (VG)
Nandan Venkatachalam
Ralph C. Voltmer
Kenta Yoshida

SPONSORS & CONVENER

FOUNDING SPONSORS

STRATEGIC PARTNERS

SPONSORS

KNOWLEDGE PARTNERS

PARTNER ORGANIZATIONS

CONVENER